TJ SOKOL KATEŘINKY

TJ      OKOL KATEŘINKY

oddíl SPV
Činnost oddílu ASPV v TJ SOKOL Kateřinky

Členové ASPV se scházejí v tělocvičně ZŠ Vrchní několikrát týdně. V pondělí od 16. 30 hod. probíhá pod vedením p. Kateřiny Daňkové cvičení rodičů s dětmi., v 17. 30 pak předškolní děvčata a děvčata mladšího školního věku pod vedením p. Libuše Roderové a Hany Rychlé rytmickou gymnastiku. Večer je vystřídají ženy, které se věnují zdravotnímu tělocviku. Cvičitelkami jsou rovněž p. Roderová a Rychlá. Ve čtvrtek trénují od 16. 30 hod. opět děvčata rytmickou gymnastiku a večer pak děvčata a chlapci od 1. do 9. třídy s p. Jelínkovou, Fiedlerovou a Vašíčkovou sportovní gymnastiku a připravují se také na soutěže Teamgym.

Že se práce cvičitelek a děti zúročila, svědčí výsledky soutěží, kterých se zúčastňujeme. Z okresního kola postoupily na Přehlídku pohybových skladeb, která proběhla v dubnu 2015 v Ostravě 3 skladby naší TJ.

V dubnu proběhla v Palkovicích soutěž ve sportovní gymnastice. Naši TJ tam reprezentovala děvčata i chlapci. Nevětšího úspěchu dosáhli naši cvičenci na soutěži Teamgym v Olomouci, kde starší děvčata obsadila 3. místo a Malý teamgym, kde menší děti skončily páté.

Naše činnost není zaměřena jen na soutěže, ale snažíme se přispět i k tomu, aby se děti co nejvíce hýbaly a aby do tělocvičny chodily rády Každoročně pořádáme ve spolupráci se základní školou Vrchní týdenní soustředění gymnastek, kterého se zúčastňuje okolo 30 dětí. Soustředění probíhá v Palkovicích, spíme v tělocvičně na karimatkách, v druhé tělocvičně cvičíme, chodíme na výlety, do lanového centra ap. Také jsme dětem zorganizovali maškarní karneval, chystáme dětský den a stejně jako v jiných létech závěrečné setkání na jízdárně TJ Sokol Kateřinky.

29.07.2015| autor: Eva Vašíčková|


Soustředění 2014

Také letos pro některá děvčata a letos poprvé i chlapce končily prázdniny gymnastickým soustředěním. A ještě něco bylo poprvé - a to škaredé počasí, což nám ale zas tak moc nevadilo. Trénovali jsme, chodili na výlety, jezdili na kolečkových bruslích...

23.09.2014


Teamgym Olomouc

V sobotu 16. listopadu 2013 se naš děti zúčastnily Malé oblasti soutěže Teamgym Junior. Nejlépe si vedl tzv. malý teamgym, který soutěžil "jen " ve skocích na malé trampolíně a v akrobacii. Tomáš Sedláček, Marie Seláčková, Amálie Mrázová, Klára Silberová, Adéla Konečná a Šimon Petlák obsadili 1. místo.

V soutěži Teamgym Junior, kde se cvičí i podiová skladba obsadilo družstvo mladších i starších děvčat 4. místo.

Mladší děvčata: Jana Černá, Barbora Kubánková, Terezie Bendová, Kristína Kubáňová, Adéla Grabiášová, Michaela Konečná,Diana Michalisková, Mariana Libová a Johana Hesounová.

Starší děvčata: Nikol a Zuzana Hlaváčová, Kateřina Honová, Karolína Věncková, Aneta Šoltýsová, Nikol Stanovská, Anna Řezníčková a Hana Fiedlerová.

Fotografie naleznete zde:

Fotografie

27.11.2013| autor: Eva Vašíčková|


Soustředění 2013

Na konci prázdnin proběhlo v Palkovicích soustředění našich gymnastek. Sešla se tady děvčata všech věkových kategorií. Na pořadu nebyla jen gymnastek, ale i společné výlety a spousta jiných akcí. Byla to pěkná tečka za prázdninami a zároveň start do nového školního roku.

Teď už nás čekají jenom tréninky a příprava na soutěže. Jako první nás čeká Teamgym Junior.

16.10.2013| autor: Eva Vašíčková|


Soutěže ASPV v Palkovicích

V dubnu 2013 proběhly v Palkovicích  2 soutěže ASPV. Byla to Přehlídka pohybových skladeb a přebor ve sportovní gymnastice. Na Přehlídce pohybových skladeb naši TJ úspěšně reprezentovaly 2 skladby, Bobři a bobříci a Hasiči. Soutěže ve sportovní gymnastice se zúčastnilo 21 dětí naší TJ. 3 družstva si vybojovala postup na republikové finále této soutěže, které proběhlo v Doubí u Třeboně.

Republikové finále soutěže ve sportovní gymnastice

Družstvo ve složení Kateřina Beková, Aneta Šoltýsová a Beata Gatnárková tady obsadilo 8. místo při účasti 19 družstev, starší děvčata Lucie Černínová, Anna Řezníčková, Hana Fiedlerová a Nikol Stanovská skončila na 6. místě. Nejstarší družstvo - družstvo dorostenek nebylo kompletní, ale ani jejich reprezentantka Nikola Hlaváčová se v soutěži neztratila.

29.05.2013| autor: Eva Vašíčková|


Republikového finále soutěže TEAMGYM JUNIOR

V sobotu 17- 11. 2012 se naše děvčata zúčastnila republikového finále soutěže TEAMGYM JUNIOR, na kterém získala 6. místo. TJ reprezentovala Zuzana a Nikola Hlaváčová, Karolína Věncková, Kateřina Honová, Anežka Kurečková, Natalie Kotrlová, Hana Fiedlerová, Nikol Stanovská a Nela Potížová. Jako trenérky se osvědčily jejich starší kamarádky Stela Paterová a Alžběta Moravcová.

30.11.2012| autor: Eva Vašíčková|


Oslava Dne dětí

Na oslavách Dne dětí předvedly naše děti několik pěkných vystoupení. v herně stolního tenisu. Pohybové skladby Motýlci, V peřině, Myšky a Teamgym vystřídaly skoky na trampolíně. Po přestávce, která byla věnovaná atrakcím, které byly připravené na hřišti zahrály děti ZŠ Vrchní divadelní představení, pohádku O Koblížkovi

02.04.2012| autor: Eva Vašíčková|


Článek: 40- z celkem 46   Začátek |  <-Novější | Starší-> | Konec 


Copyright © 2012-2024 | Ing. Jakub Ribka |