TJ SOKOL KATEŘINKY

TJ      OKOL KATEŘINKY

oddíl stolního tenisu
Současný život oddílu 2000 - ...

Od roku 2000 hrají naše nejvyšší mužstva stabilně Krajskou soutěž mužů, ze které se jim občas podaří postup do Divizní soutěže. Bohužel se nám stabilně nedaří se v této soutěži udržet.

V letošní sezóně (2016/2017) hraje naše A mužstvo opět Divizi a jeho jednoznačných cílem je udržení soutěže. B mužstvo hraje letos Krajskou soutěž II. třídy a jeho cíl je stejný jako u Áčka. 
Kromě krajských a divizních mužstev u nás dlouhodobě hraje C mužstvo Okresní soutěž I. třídy. 
Náš oddíl se také věnuje výchově mládeže, která se účastní bodovacích turnajů a Okresní soutěže žáků.
Náš klub pořádá pravidelně oddílový Vánoční turnaj a na konci sezóny tradiční Memoriál Antonína Švarce, který letos zaznamenal již 23. ročník. 

11.11.2016| autor: Tj Soko Kateřinky|


Historie Tj Sokol Kateřinky

Dne 25. 10. 1925 se konala v místnosti bývalého hostince U červeného anděla ustavující valná hromada, kterou byla založena samostatná Tělocvičná jednota Sokol v Kateřinkách. Při ustavení TJ stáli v čele velmi schopní a obětaví funkcionáři. Vzpomeňme alespoň na několik členů prvního výboru jednoty: starosta MUDr. Vladimír Víteček, I. místostarosta Jan Kelner, II. místostarosta Jan Melichar, náčelník Jaroslav Vyhnálek, náčelnice Ludmila Bednaříková, vzdělavatel Gustav Kořený, jednatel Ladislav Sladký. Zakladatelé jednoty měli již od počátku konkrétní představu o její budoucí činnosti tělovýchovné, kulturně-výchovné a společenské. Do popředí se dostala představa vlastního sokolského domova, který by sloužil pro bohaté rozvinutí činnosti celé jednoty. Pozemek pro postavení sokolovny byl zakoupen 7. 3. 1929 a s vlastní stavbou se započalo 19. 10. 1929. Již 25. 5. 1930 se uskutečnilo první promítání filmů v nově postavené budově sokolovny, která měla sloužit na přechodnou dobu i jako kinosál stálého kina Kosmos. Ke slavnostnímu otevření sokolského domova pak došlo 8. 6. 1930. Ten byl pojmenován po předchozím souhlasu samotného Petra Bezruče názvem Bezručův sokolský domov. Současně s výstavbou sokolovny probíhala i úprava letního cvičiště. Všestraně se rozvíjející TJ Sokol v Kateřinkách plnila své důležité poslání až do okupace Opavska fašistickým Německem. Poté byl majetek Sokola zkonfiskován a jednota rozpuštěna. Obnovení v roce 1945 nebylo snadné. Po únoru 1948 dochází k velkým změnám i v tělovýchově, která přechází na organizační strukturu dobrovolných sportovních organizací. V roce 1950 vzniká TJ Sokol – SPJP Opava a po dvou letech činnosti vzniká opět samostatná jednota s názvem TJ Sokol Kateřinky s oddíly základní tělesné výchovy, oddílem odbíjené a oddílem stolního tenisu. Prvního března 1964 vstoupil do jednoty kolektivně se všemi členy a celým svým majetkem jezdecký oddíl, který až do té doby vyvíjel svou činnost pod patronací JZD Kateřinky. V této době měla jednota štěstí, že v jejich řádách působili takoví sportovci, funkcionáři a trenéři jako byli Karel Štěpánek, Oldřich Kelner, Vojtěch Moravec, Antonín Švarc, Hilda Sauerová, Josef Zwinger, Karel Benš, Ing. Milan Vítek, Jarmila Kelnerová, Jana Grygarová, Štěpánka Krystová, Jaroslav Vyhnánek, Vladimír Šťastný a celá řada dalších. Jména hráčů, hráček i družstev se objevovala na všech úrovních sportovních soutěží československé a později i české tělovýchovy.

18.03.2012| autor: Tj Soko Kateřinky|


Copyright © 2012-2023 | Ing. Jakub Ribka |